Parafia pw Miłosierdzia Bożego w Jaworznie- Borach

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają:
Amen.
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:
Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.
Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,31ab.32b-33). Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:
W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my - pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.
Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz...
Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:
Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panującej epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

UWAGA - KOMUNIKAT

28 marzec 2020

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła (msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób.

Spowiedź wielkanocna odbędzie się w Wielką Środę 08.04. od godz. 16:00 do 18:00. Spowiedź będzie w kościele oraz w kancelarii dla zachowania bezpieczeństwa. Do kościoła i kancelarii będziemy wpuszczać pojedynczo by uniknąć bliskiego kontaktu ze sobą osób.

Triduum Paschalne odbędzie się przy zamkniętym parafialnym kościele bez udziału wiernych. Zostają odwołane wszystkie nabożeństwa jak również poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę. W Wielki Piątek będzie otwarty przedsionek kościoła na indywidualną modlitwę. Prosimy zachować wszelkie środki ostrożności. Więcej informacji podamy bliżej Świąt Wielkanocnych.

Bardzo prosimy o przynoszenie darów na paczki wielkanocne dla potrzebujących i pozostawienie ich w przedsionku kościoła.

Duchowa Adopcja Dziecka

22 marca 2020

W środę 25 marca 2020 po każdej Mszy św. można będzie złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji.
Prosimy zabrać świece i podpisane deklaracje.

Informcje na temat Duchowej Adopcji Dziecka poczętego zagrożonego aborcją.

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być składane prywatnie przed Krzyżem, najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Takie "prywatne" przyrzeczenie składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczystego złożenia go w kościele z pełnym ceremoniałem. Takie sytuacje są usprawiedliwiane np. chorobą, sędziwym wiekiem, niepełnosprawnością, uwięzieniem, pracą na morzu, skoszarowaniem w wojsku, znaczną odległością miejsca zamieszkania od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń adopcyjnych.

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowanacyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazowo nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg - Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, np. miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Zawirusowane rekolekcje:

21 do 25 marca 2020

Rekolekcje głoszone przez ks. dr Lucjana Bielasa

Sobota godzina 18:00:
Jak Jezus pomoże w czasie epidemii?

Msza Święta. Niedziela godzina 10:00:
Epidemia. O co w tym wszystkim chodzi?

Poniedziałek godzina 18:00:
Jak modlić się skutecznie, szczególnie podczas epidemii?

Wtorek godzina 18:00:
Sam sobie nie poradzę

Środa godzina 18:00:
Czy świat po wirusie będzie inny?

III Niedziela Wielkiego Postu

15 marzec 2020

Od wtorku 17 marca Msze św. popołudniowe będą o godz. 18:00, kancelaria w te dni będzie czynna od godz. 18:30.

Informujemy, że w ciągu tygodnia od godz. 8:30 do 18:30 kościół będzie otwarty.
Można będzie wejść na modlitwę czy chwilę adoracji do przedsionka kościoła.

UWAGA - KOMUNIKAT

14 marzec 2020

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MOŻE PRZEBYWAĆ DO 50 OSÓB Z ZACHOWANIEM BEZPIECZNYCH ODSTĘPÓW OD SIEBIE!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób – napisał w specjalnym komunikacie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
Pełna treść komunikatu   oraz   Dekret Biskupa Sosnowieckiego
a także List Biskupa Grzegorza Kaszaka w związku z epidemią     oraz  Dyspensa na terenie Diecezji Sosnowieckiej

Przypominamy o możliwości przeczytania i przemyślenia krótkich rozważań przygotowanych przez ks. dr Lucjana Bielasa zamieszczanych w zakładce Czytania i rozważania

Środa Popielcowa

26 luty 2020

img Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
W trakcie posypywania głów popiołem, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego:
"Prochem jesteś i w proch się obrócisz" (Rdz 3,19),
lub:     "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15).
Popiół symbolizuje kruchość ludzkiego życia i pokorę, a także wewnętrzną przemianę człowieka i oczyszczenie.
W okresie Wielkiego Postu będą odprawiane:
Droga Krzyżowa - w każdy piątek o godz. 17:00;
Gorzkie Żale - w każdą niedzielę o godz. 16:45.

Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok

01 styczeń 2020

img

"Na czystą Matkę hojnie spływa
niebiańskiej łaski zdrój bez miary.
W dziewiczym łonie swym wstydliwa
nieznane Panna nosi dary.
Dom nietknięty Panny ciała
Bóg na świątynię swoją zmienia -
i Ta, co męża nie zaznała,
poczęła Władcę wszechstworzenia."
W pierwszy dzień Nowego Roku, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, obchodzimy uroczystość ku czci Matki Bożej czcząc Jej Macierzyństwo.
W Nowy Rok obchodzony jest również Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

Program wizyty duszpasterskiej: styczeń 2020

===========================
Poprzednie lata:

2019r    2018r    2017r    2016r    2015r   

2014r    2013r    2012r    2011r    2010r    2009r